1. Word HERO en HElp bij Rampen en Oorlog

    El Niño schopt het klimaat in grote delen van de wereld totaal in de war. Miljoenen mensen zijn daardoor in gevaar. Oogsten zijn mislukt, vee overlijdt door droogte. Oxfam helpt. Help mee! Word een HERO en HElp bij Rampen en Oorlog.

    Server error. Please try again.

  2. De wereld kan niet zonder helden! Geweldig dat jij vanaf nu klaar staat bij een ramp!

El Niño is het verschijnsel waarbij het oppervlak van de Stille Oceaan wordt opgewarmd. Een verschijnsel dat wereldwijd de weersystemen kan beïnvloeden en daarmee ook de groeiseizoenen. In de winter van 2015-2016, toch al het warmste jaar sinds de temperaturen worden bijgehouden, was er een “Super” El Niño die krachtiger was dan ooit tevoren.

Noodklok

Oxfam en andere organisaties luiden al maanden de noodklok over de risico's van El Niño, vooral voor arme boeren en de miljoenen mensen die afhankelijk zijn van het voedsel dat zij verbouwen. In tientallen landen hebben zij het crisiswerk opgevoerd, want El Niño zelf begint nu wel af te nemen, maar er is ernstige schade toegebracht aan belangrijke gewassen, waar miljoenen mensen van moeten leven. In veel boerengemeenschappen zijn de oogsten mislukt en is het vee gestorven.

Doortastende maatregelen

Mensen zijn onzeker over de toekomst. El Niño op zichzelf is geen ramp, maar veroorzaakt wel een reeks crisissen die juist de mensen treffen die door de armoede toch al enorm kwetsbaar zijn. In sommige landen worden zelfs de meest doortastende overheidsmaatregelen door de effecten van El Niño tenietgedaan. Zij kunnen het niet alleen. Februari 2016: Deze kaart bevat informatie van het Amerikaanse FEWS-NET (een netwerk dat in een vroeg stadium waarschuwt voor hongersnood), van OCHA (het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken) en uit landenonderzoeken en rapporten van Oxfam.

We moeten nu in actie komen! Jouw hulp is hard nodig. Word een HERO!

Wereldwijde impact

Bekijk de impact van El Niño wereldwijd en ontdek hoe we helpen.

Alle landen Zuid-Afrika Centraal- en Zuid-Amerika Azië Pacific Hoorn en Centraal-Afrika

Your web browser can't display our interactive map :-(

But Chrome, Firefox, or Safari on a Mac, iPhone or iPad will do the trick.

+
 
El Niño heeft de toch al enorme droogte in zuidelijk Afrika verergerd. Dit regenseizoen was het droogste in de afgelopen 35 jaar. Boeren hebben het zaaien moeten uitstellen of zij konden zelfs helemaal niet zaaien, doordat er in sommige gebieden veel te weinig regen is gevallen, en ook nog tot wel twee maanden te laat. De periode om succesvol regen-afhankelijke gewassen te zaaien, is nu bijna voorbij. In de hele regio zullen de voorspelde aanhoudende hitte en droogte voor veel gemeenschappen de mislukking van de zoveelste maisoogst betekenen. De grootste maisproducent in de regio, Zuid-Afrika, voorspelt een afname van 36% van zijn vijfjarige gemiddelde oogst. En de regio was al kwetsbaar, doordat de productie van graangewassen in 2014-2015 door de droogte met 23% is gedaald. De mensen waren dus al heel kwetsbaar en krijgen nu nog een slecht jaar. De voedselschaarste heeft ook tot hoge prijzen geleid: zowel in Zuid-Afrika als Malawi werd de mais begin 2016 voor recordprijzen verkocht. Op dit moment hebben ruim 14 miljoen mensen in de regio te maken met acute voedselonzekerheid en dat aantal zal alleen maar toenemen. In zuidelijk Afrika worden zo’n 14 miljoen mensen getroffen, maar daar heeft de overheid de situatie nog onder controle en nog niet om hulp gevraagd.
Midden-Amerika kampt met een van de ernstigste droogten in zijn geschiedenis, na drie opeenvolgende jaren van droogte, vorig jaar nog eens versterkt door El Niño. Overal in Midden-Amerika, de Cariben en de Zuid-Amerikaanse hooglanden is sprake van een toenemende voedselonzekerheid. De oogsten mislukken voortdurend. Gemeenschappen in de “droge corridor” van Guatemala, Nicaragua, Honduras en El Salvador hebben het het ergst te verduren; voor zo’n 3,5 miljoen mensen daar is het heel moeilijk om aan voedsel te komen. De armste huishoudens worden het zwaarst getroffen. De mensen kampen met ernstige ondervoeding, die minimaal tot de volgende oogst in augustus zal voortduren.
In Azië zal El Niño waarschijnlijk nog meer droogten, bosbranden en ongewone regenpatronen tot gevolg hebben en de bosbranden verergeren. De regenseizoenen waren erg droog. El Niño verergert de problemen die veel gemeenschappen al ondervinden door de klimaatverandering. De droogte heeft het afgelopen jaar in Indonesië miljoenen mensen getroffen en enorme bosbranden aangewakkerd. Er is ruim 2 miljoen hectare bos verbrand, waarbij zo’n 43 miljoen mensen werden getroffen door de dampen, waarvan een half miljoen mensen een luchtweginfectie opliepen. Ook in de Filipijnen heeft El Niño al 65.000 boeren en 32.000 hectare rijstvelden getroffen. Op dit moment zijn eventuele rampen nog niet onvermijdelijk, maar zoals uit een recente verklaring van de Filipijnse overheid van een “noodtoestand” in 3 provincies blijkt, hebben we nog maar weinig tijd om ernstige noodtoestanden te voorkomen.
Op dit moment hebben de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea dringend hulp nodig, en in andere gebieden is een zorgvuldige monitoring vereist. Tot 4,3 miljoen mensen kampen met honger, armoede en ziekte als gevolg van droogten, grillige regenval en vorst, allemaal door El Niño. De laatste grote El Niño, in 1997-1998, veroorzaakte ernstige droogte, grote oogstverliezen en ontberingen in veel delen van de Pacific. Dit jaar is El Niño naar verwachting nog krachtiger, en dat na de recordhoge temperaturen en slechte groeiseizoenen in 2014.
 

Waarschuwingen

Waarschuwingen, nog meer waarschuwingen en alarmen … Deze “Super” El Niño kon voor niemand als verrassing komen. Weerdeskundigen en organisaties als de VN en Oxfam hebben uitgebreid gewaarschuwd voor de bedreigingen van El Niño. Van te voren werd al aangekondigd welke landen de meeste risico’s liepen en wat de gevolgen zouden zijn. Maar rampen die zich langzaam ontwikkelen, halen meestal pas de krant als de mensen zwaar getroffen zijn. Op 1 oktober 2015 publiceerde Oxfam “Entering Unchartered Waters”, met daarin een analyse van de bedreiging van El Niño voor de mondiale voedselzekerheid. “Nu al hebben miljoenen arme mensen te maken met de effecten van deze Super El Niño: hun oogsten mislukken en door de tekorten aan basisvoedsel schieten de prijzen omhoog. En deze extreme weersomstandigheden zullen zich alleen maar vaker voordoen naarmate de klimaatverandering langer voortduurt.”

Met de ervaringen van de Super El Niño in 1997-1998 in de hand, heeft Oxfam er op 20 november 2015 al op aangedrongen de humanitaire hulp in de landen die al door de crisis getroffen waren, onmiddellijk op te voeren. “Er moeten manieren worden gevonden om de voedselonzekerheid op de lange termijn te verminderen, en tijdens de VN-klimaattop in Parijs en daarna moet de klimaatverandering, die de effecten van El Niño versterkt, worden aangepakt,” vond Oxfam.

Op 15 december 2015 zei Oxfam: We hebben behoefte aan sterk leiderschap op elk overheidsniveau en gecoördineerde internationale inspanningen om te voorkomen dat het fiasco met de droogte in de Hoorn van Afrika in 2011 zich herhaalt. Toen reageerde het internationale systeem niet snel genoeg, met enorm leed tot gevolg.

Op 30 december 2015 waarschuwde Oxfam dat “het humanitaire systeem in 2016 meer dan ooit onder druk zal komen staan door het weer en oorlogen,” onder meer doordat El Niño tientallen miljoenen mensen zal confronteren met honger, watertekorten en ziektes. “Voor sommige regio’s is het al te laat om een ernstige noodtoestand te voorkomen. Hulporganisaties hebben hun handen al vol aan de crisissen in Syrië, Zuid-Sudan en Jemen. Wij kunnen het ons niet veroorloven in andere regio’s grootschalige noodtoestanden te laten ontstaan. Als de wereld nu niet reageert op de crisissen die in zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika aan het ontstaan zijn, dan redden we het straks niet meer.”

Op 8 januari 2016 heeft Oxfam, met andere grote hulporganisaties, gewaarschuwd dat er dringend meer geld nodig was. “Als de wereld nu in actie komt, kunnen we miljoenen mensen behoeden voor een ramp en veel leed en hoeven we straks niet toe te zien hoe mensen sterven. In landen als Kenia en Malawi hebben de hulporganisaties de mensen op kleine schaal geholpen de ergste gevolgen van El Niño te ontlopen, maar wat we nu nodig hebben, is een gezamenlijke, internationale inspanning.”

Op 28 januari 2016 heeft Oxfam aangegeven dat miljoenen mensen in gevaar verkeerden door de “ergste droogte in een generatie” in Ethiopië. “Mensen zien hun gewassen verdorren en hun vee verhongeren, terwijl ze tegelijkertijd weten dat er ook voor hen niet genoeg voedsel en water is. De Ethiopische regering doet wat ze kan, maar de problemen zijn zo groot dat donoren dringend moeten bijspringen met substantiële financiering.”

Diezelfde dag nog, 28 januari, voorspelde Zuid-Afrika de laagste maisoogst in tien jaar. “De landbouwproductie in Zuid-Afrika doet de ergste angsten over de te verwachten effecten van deze “Super” El Niño voor gewone mensen uitkomen. De regio is afhankelijk van de voedselexport uit Zuid-Afrika, maar die buffer lijkt nu te zijn weggevaagd door ongekend hoge temperaturen en de droogte. Ook in de buurlanden verwachten we soortgelijke dalingen van de maisproductie.”

Klimaat

El Niño en klimaatverandering. Er zijn aanwijzingen dat El Niño en de klimaatverandering beide zowel oorzaak als gevolg zijn: klimaatverandering vergroot de kans op de ontwikkeling van een “Super” El Niño, terwijl El Niño klimaatverandering weer versterkt door de hitte die vrijkomt uit de Stille Oceaan. Naarmate de oceanen verder opwarmen als gevolg van klimaatverandering, wordt de kans op een “Super” El Niño waarschijnlijk verdubbeld. Lees meer: hier en hier.

Aantallen

El Niño – aantallen getroffen mensen. Volgens de humanitaire organisatie van de VN zullen in 2016 zo’n 60 miljoen mensen in Oost- en zuidelijk Afrika, de Pacific, Latijns-Amerika en de Cariben door El Niño worden getroffen. In Ethiopië hebben 10,2 miljoen mensen te maken met acute voedselonzekerheid en behoefte aan internationale hulp – bovenop de 8 miljoen mensen die al hulp krijgen van het nationale vangnetprogramma van de overheid. In andere delen van de Hoorn en in de regio Oost-Afrika, in Somalië, Eritrea, Djibouti en Zuid-Sudan, hebben nog eens bijna 12 miljoen mensen te maken met voedselonzekerheid. In zuidelijk Afrika kampen 28 miljoen mensen met voedselonzekerheid. Daarvan woont bijna de helft in Zuid-Afrika, waar de regering de situatie nog onder controle heeft. Gemeenschappen in de “droge corridor” van Midden-Amerika, met name in Guatemala, Nicaragua, Honduras en El Salvador, kampen met een van de ergste droogten sinds tientallen jaren. Daar is het naar schatting voor zo’n 3,5 miljoen mensen heel moeilijk om aan voedsel te komen. Daarnaast lopen zo’n 4,7 miljoen mensen in 13 landen in de Pacific een risico door droogte, cyclonen en grillige regenval. Door de impact van El Niño en de mogelijkheid dat er een La Niña op volgt, kan het aantal mensen dat de komende twee jaar in verschillende gebieden getroffen wordt, verder oplopen.